ЗАКАЗАНА 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

25.12.2019.
  1. седница СО Апатин одржаће се 27. децембра 2019. године (петак) са почетком у 10,00 часова у великој сали Скупштине општине Апатин са следећим дневним редом:

 

1.Разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије 

   - Предлог Решења о престанку мандата одборника Илије Бурсаћа 

   - Предлог Решења о верификацији мандата одборника Вељка Балаћа 

2.Предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину

3.Предлог Кадровског плана Општинске управе општине и Правобранилаштва општине Апатин за 2020. годину

4.Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Апатин за 2019. годину

5.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин

6.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању  у закуп пословних просторија

7.Разматрање Програма пословања за 2020. годину и Посебног програма за коришћење средстава из субвенција за 2020 годину ЈКП „Наш дом“ Апатин

предлог Закључка

8. Разматрање Програма пословања за 2020. годину и Посебан     програм намене и динамике коришћења средстава субвенција за 2020. годину ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

предлог Закључка

9. Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места Туристичке организације Апатин

предлог Закључка

10. Предлог Решења о разрешењу члана Савета за образовање, културу и спорт

11.Предлог Решења о именовању члана Савета за образовање, културу и спорт

12. Предлог Решења о разрешењу председника Кадровско-административне комисије

13. Предлог Решења о разрешењу члана Кадровско-административне комисије

14. Предлог Решења о именовању председника Кадровско-административне комисије

15. Предлог Решења о именовању члана Кадровско-административне комисије

16. Предлог Решења о разрешењу директора Установе за стручно оспособљавање одраслих

17.Предлог Решења о именовању в.д. директора Установе за стручно оспособљавање одраслих