ЗАКАЗАНА 30. СЕДНИЦА СО АПАТИН

25.04.2019.

У четвртак са 25. априла са почетком од 10 сати одржаће се 30. седница Скупштине општине Апатин за коју је предвиђен дневни ред од 24. тачке међу којима ће се наћи и измене и допуне буџета, као и предлог антикорупцијског плана општине Апатин.

ДНЕВНИ РЕД

1.Предлог Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Апатин за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођењајавне расправе

2.Предлог Антикорупцијског плана општине Апатин

3.Предлог Одлуке о Изменама Одлуке о Председнику општине Апатин и Општинском већу општине Апатин

4.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Месним заједницама на територији општине Апатин

5.Предлога Одлуке о изменама и допуна Пословника Скупштине општине Апатин

6.Предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Апатин за 2019. годину

7.Предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин

8.Предлог Одлуке о преносу имовине ЈП „Дирекција за изградњу“ Апатин

9.Предлог Одлуке о такси превозу и лимо сервису

10.Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019.годину у општини Апатин

11.Разматрање Извештаја о раду за 2018.годину,Финансијског извештаја за 2018.годину и Програма рада Центра за социјални рад Апатин за 2019. Годину -предлог Закључка

12.Разматрање Извештаја о раду Tуристичке организације Апатин са финансијским извештајем за2018.годину и Плана рада Туристичке организације са финансијским планом за 2019.годину -предлога Закључка

13.Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2018.годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2019. Годину – предлог Закључка

14.Разматрање Плана рада за 2019. годину са извршењем Плана рада за 2018. годину Дома здравља Апатин – предлог Закључка

15.Разматрање Извештаја о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за2018.годину и Програма рада Општинског културног центра са финансијским планом за 2019.годину – предлог Закључка

16.Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2018.годину и Плана рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским планом за 2019. годину – предлог Закључка

17.РазматрањеИзвештаја о раду Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са прегледом пословања за 2018.годину и Програма рада Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин са финансијским планом за 2019.годину

18.Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Апатин са финансијским извештајем за 2018. годину,Финансијски план Месне заједнице за 2019. годину

19.Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2018. годину и Плана рада са Финансијским планом Месне заједнице Пригревица за 2019. годину

20.Разматрање Извештаја о раду и пословању Месне зједнице Сонта са финансијском извештајем за 2018.годину, Плана рада и Финансијску план за 2019.годину

21.Разматрање Извештаја о раду Месне заједница Купусина са финансијским извештајем за 2018. годину,предлога планаа рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за 2019.годину

22.Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Свилојево са финансијским извештајем за 2018. годину и Плана рада Месне заједнице Свилојево са финансијским планом за 2019. годину

23.Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа општине Апатин

24.Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа општине Апатин