ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ У СОНТИ 16 МИЛИОНА ДИНАРА

09.12.2019.

Председник Општине Апатин, Милан Шкрбић присуствовао је у Новом Саду, зграда Покрајинске владе, потписивању уговора о додели бесповратних средстава у износу од 15 964 020 ,00 РСД за суфинансирање изградње, санацији и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години у складу са пријавом Корисника средстава и то за реализацију пројекта "Реконструкција постројења за прераду воде у Сонти".