УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДНИМ ДАНИМА У ОПШТИНИ АПАТИН

12.05.2020.

Обавештавају се грађани са територије општине Апатин о наставку излагања дела бирачког списка и праву увида у бирачки списак, а поводом расписаних избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, који ће се одржати 21. јуна 2020. године.

Грађани општине Апатин, могу извршити увид у јединствени бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка уз приказ личне карте. Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одсека за друштвене делатности Општинске управе општине Апатин, ул. Српских владара бр. 29, канцеларија бр. 10, а најкасније до 5. јуна  2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује.

По закључењу бирачког списка грађани могу захтевати промене у бирачком списку од Министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе најкасније 72  часа пре дана одржавања избора.