УСКОРО ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

20.05.2019.

Након сагласности које је дало Министарство пољопирвреде, на данашњој седници општинског Већа Општине Апатин усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Апатин за 2019. годину. 

Овим Програмом дефинисане су мере пољопривредне политике и политике руралног развоја наше општине, које ће бити финансиране у 2019. години из буџета општине Апатин.

Програмом 2019. предвиђено је финансирање кредитне подршке за набавку репроматеријала и инвестиција у физичку имовину пољопривреднох газдинства која се баве сточарством и пчеларством.

Након усвајања Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Апатин за 2019. годину од стране Скупштине Општине Апатин, биће расписани Јавни позиви пољопрвредницима који ће детаљно дефинисати износе средстава за сваку меру појединачно и услове за пријављивање које треба да испуне пољопривредна газдинства.

Објављивање Јавних позиба пољопривредним газдинствима се очекује у првој половини јуна 2019. године.