УРУЧЕНИ УГОВОРИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА КОЈИ СУ КРОЗ ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ОСТВАРИЛИ ПОГОГОДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ОМОГУЋИЛА ОПШТИНА АПАТИН

11.07.2019.

Крајем маја  2019. године скупштина општине Апатин донела је програм мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Апатин за 2019. годину, уз сагласност министарства пољопирвреде.

Овим програмом дефинисане су мере пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Апатин које ће бити финансиране у 2019. години из буџета општине. Укупна планирана средства за реализацију свих програма мера ове године износи 8.000.000,00 динара, што је два пута више у односу на прошлу, а четири пута више у односу на претпрошлу годину.

На основу програма руралног развоја општина апатин расписала је три јавна позива и то:

Јавни позив за суфинансирање инвестиција у пчеларство. на јавни позив пријаву су поднела 33 физичка лица. уговори о суфинансирању биће потписани са 30 лица. укупна вредност инвестиција у пчеларство је 2.856.000,00 од чега ће општина финансирати 2.000.000,00 динара односно 70% вредности.

Јавни позив за суфинансирање инвестиција у сточарство. на јавни позив пријаву је поднело 10 физичких лица. уговори о суфинансирању биће потписани са свих 10 лица. укупна вредност инвестиција у сточарство је 2.385.000,00 од чега ће општина финансирати 1.369.000,00 динара.

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава уз учешће општине апатин  у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава у 2019. години. на овај јавни позив пристигле су 3 понуде, а најповољнија је понуда комерцијалне банке. У току је процедура закључења уговора о сарадњи. Након овога пољопривредници из наше општине биће у могућности да узму бескаматни кредити на период од 12 месеци за набавку репроматеријала, горива, ђубрива, семена, сточне хране, резервних делова и др. у висини до 400.000,00 динара

Тим поводом данас је у великој Сали СО Апатин председник општине Апатин Милан Шкрбић уручио уговоре пољопривредницима који су кроз поменуте Јавне позиве остварили омогућене погодности уз речи да ће општина Апатин и у наредним годинама у складу са могућностима трудири да повећава буџет за пољопривреду.