У ПОНЕДЕЉАК ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ

21.01.2021.

У понедељак, 25. јануара 2021. године, у временском периоду од 09,00 до 14,00 часова у великој сали Скупштине општине Апатин, биће одржано потписивање уговора о стипендирању са студентима који су на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-2/2020-IV/03 од 18.01.2021. године, а на основу конкурса објављеног дана 24.11.2020. године, остварили право на стипендију општине Апатин.

Приликом потписивања уговора потребно је доставити тачан број текућег рачуна, као и назив банке код које ће бити извршена исплата стипендије од стране општине Апатин.