У ПЕТАК ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

20.10.2020.

У петак 23. октобра 2020. године са почетком у 9 часова у  великој сали Скупштине општине Апатин, одржаће се трећа седница СО Апатин са следећим дневним редом.

 

 

 1. Предлог Одлуке о додели награде ''24. октобар'' за 2020. годину

 

 1. Предлог Одлуке о олакшицама за утврђивање накнаде за коришћење јавних површина за летње баште на територији општине Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2019. години
 • предлог Закључка

 

 1. 4. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину у општини Апатин

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште - део кат. парц. бр. 2472 к.о. Апатин, ул. Дунавска, у Блоку 10

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин, грађевинско земљиште на кат. парц. бр.1626 к.о. Апатин у блоку бр. 34 у Апатину, ул. Јуке Колака

 

 1. 7. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине грађевинско земљиште ради озакоњења и исправке граница суседних парцела и преноси у својину Срдић Зорана и Кристине

 

 1. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица

 

 1. 9. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

 

 1. 12. Предлог Решења о разрешењу Комисије за планове

 

 1. Предлог Решења о именовању Комисије за планове

 

 1. 1 Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Општинског културног центра Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Установе за стручно оспособљавање одраслих

 

 1. Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Општинског културног центра Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Управног одбора Установе за стручно оспособљавање одраслих

 

 

 1. 24. Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

 1. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 

 1. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у катастарској општини Сонта

 

 1. 31. Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин за 2019. годину, са извештајем овлашћеног ревизора
 • предлог Закључка

 

 1. 32. Разматрање Предлога Правилника о раду јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“
 • предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Tуристичке организације Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину и Плана рада Туристичке организације са финансијским планом за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Црвеног крста Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину и Плана рада Црвеног крста Апатин са финансијским планом за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинског културног центра Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину и Програма рада Општинског културног центра са финансијским планом за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину и Плана рада Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин са финансијским планом за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Апатин са финансијским извештајем за 2019. годину, Финансијски план Месне заједнице за 2020. годину

-  предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем Месне заједнице Пригревица за 2019. годину и Плана рада са Финансијским планом Месне заједнице Пригревица за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду и пословању Месне зaједнице Сонта са финансијском извештајем за 2019. годину, Плана рада и Финансијску план за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједница Купусина са финансијским извештајем за 2019. годину, предлога плана рада са финансијским планом Месне заједница Купусина за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Свилојево са финансијским извештајем за 2019. годину и Плана рада Месне заједнице Свилојево са финансијским планом за 2020. годину

- предлог Закључка

 

 1. 42. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за радну 2019/2020. годину, као и Годишњег плана рада установе за школску 2020/2021. годину

           - предлог Закључка

 

Након одржавања седнице, предвиђено је свечано уручење награда награђеним добитницима  ''24. октобар'' за 2020. годину.