У ПЕТАК ИСТИЧЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

14.05.2020.

Обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике деце да електронску пријаву детета путем услуге  “е - Вртић“ могу извршити до 15.05.2020. године и иста се налази на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/usluge/5638.

Напомињемо, да уколико вршите пријаву електронским путем не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Полицијске управе (уверење о пребивалишту детета).

Када родитељ, односно други законски заступник поднесе пријаву преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број пријави и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

Пријаву електронским путем могу поднети сви заинтересовани родитељи, односно други законски заступници, с тим да родитељи, односно други законски заступници који припадају осетљивој категорији (нпр. самохрани родитељ, деца жртава насиља у породици, родитељи деце са сметњама у психофизичком развоју, деце из породица које користе неки облик социјалне заштите, деце трећег и савког наредног реда рођена и др.) морају доставити доказе којим свој статус и потврђују.

Све додатне информације у вези услуге Е – вртић и пријаве детета електронским путем можете добити на сајту установе www.pcelicаapatin или на телефоне 025/773 029 и 062/97 86 399 – контакт особе – Бурсаћ Сања и Берар Маријана.

 

Корисничко упутство за родитеље: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf

Ако имате техничко питање како да попуне образац, проблем око Пријаве на Портал еУправе, обратите се Е Управи на  контакт форму  Портала еУправа  https://euprava.gov.rs/kontakt

                   У колико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, потребно је да преузму захтев са линка:

https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

и доставе  заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште предшколске установе  majapcelica@pcelicaapatin.com.