У МЗ АПАТИН У ТОКУ ПОДЕЛА ТАБЛЕТА ЗА ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН КОМАРАЦА

10.06.2019.

Обавештавају се грађани да у просторијама МЗ Апатин могу преузети БТИ таблете за ларвицидни третман комараца MOS Cross пројекта.

БТИ таблете се користе у комуналној хигијени за сузбијање варви комараца: 1 таблета на 200 литара воде (буре за кишницу) или 1 таблета на 1 м2 водене површине (подруми са водом, базени и сл.), 1 таблета на 1м3 (септичке јаме, контејнери са водом и сл.). Грађани ће уз таблете добити и детаљније упутство за употребу.

Таблете су обезбеђене у склопу Interreg IPA прекограничне сарадње Хрватска-Србија за финансијско раздобље 2014. – 2020. година одобреног пројекта „Контрола комараца у пограничном подручју“.