СВЕЧАНО ОТВОРЕНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

04.04.2018.

Идеја о покретању услуге „Саветовалиште за спречавање породичног насиља“ зачета је још 2015. године, када је општинском Одлуком о социјалној заштити препозната потреба за специјализованом врстом социјално-едукативних и саветодавно-терапијских услуга.

Уз подршку локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства правде и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, данас је свечано отворено Саветовалиште за спречавање породичног насиља.

Отварању су присуствовале колеге из регионалних центара за социјални рад (Кула, Оџаци, Сомбор, Сента), Дома за старе Апатин, представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту, Татијана Грнчарски и Маја Думнић, в.д. помоћника покрајинског секретара за социјалну политику Предраг Радовић и Весна Кантар из Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, представници локалне самоуправе - председница и секретар Скупштине општине Апатин Ника Петровић и Марко Ђумић, представници Црвеног крста Апатин, ПС Апатин, Дома здравља Апатин, омладинских и невладиних организација, запослени у ЦСР Апатин, као и други пријатељи ЦСР.

У Саветовалишту ће се пружати подршка жртвама породичног насиља, обављати активности које стављају акценат на превентивне мере за спречавање родно заснованог насиља, али и третман починилаца породичног насиља.

Програми рада са починиоцима насиља су важан елемент интегративног и свеобухватног приступа у превенцији и заштити од насиља над женама. Развијање програма рада је садржано у одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама, коју је Република Србија ратификовала 2013. године.

Програми рада са починиоцима насиља у Републици Србији актуелно се спроводе у 9 центара за социјални рад, а Центар за социјални рад Апатин један је од њих.

Колектив Центра за социјални рад Апатин се захваљује свим колегама, сарадницима и пријатељима који су помогли реализацију овог великог пројекта, а посебну захвалност изражавамо свима који су својим доласком увеличали свечани чин отварања Саветовалишта.