»Responsible Green Destination Amazon of Europe« -»Одговорна зелена дестинација Европски Амазон«- joint and integrated solution for sustainable tourism -заједничко и интегрисано решење за одрживи туризам-

13.01.2021.

»Responsible Green Destination Amazon of Europe« је пројекат који повезује 12 пројектних партнера с подручја ТБР МДД – прекогранични резерват биосфере Мура-Драва-Дунав, највећег и најочуванијег речног система у Средњој Европи с циљем постављања темеља одрживог туризма.

Општина Апатин, Србија – »Responsible Green Destination Amazon of Europe« - Одговорна зелена дестинација Европски Амазон се састоји од кључних актера са подручја  12 регија и 5 земаља, чинећи мрежу која ће повезати висококвалификоване појединце и способне организације, стварајући побољшано повољно окружење за функционисање прекограничне дестинације Европски Амазон, за спровођење заједничке стратегије, нудећи висококвалитетне услуге међународним посетиоцима и зелена радна места с високом доданом вредношћу за становнике у деградираним, углавном руралним подручјима.

По потврђивању модела транснационалне зелене дестинације, они ће се градити на постојећој мрежи заштићених подручја (Coop MDD пројекат) и ограничене мреже развојних актера у бициклистичком туризму (Пројекат бициклистичке руте »Европски Амазон«).

Дестинација Европски Амазон постаће заједничко и интегрисано решење за одрживи туризам, укључујући модел утицаја туризма на зелену дестинацију, комбинијући социјалне и технолошке иновације, заједничку стратегију и модел управљања дестинацијом, заједничке водеће туристичке производе који повезују врхунска искуства уз реке: речна стаза, стазе за планинарење, АоЕ искуства, валидација модела у 2 транснационална пилот подручја и оспособљавање пружаоца услуга за одговорно зелено одредиште.

Пројекат ће донети могућности одрживог развоја за управљање разноликошћу природне и културне баштине и ресурса на подручју Европског Амазона – АоЕ, са локалног на транснационални ниво, а истовремено омогућити јединствена искуства међународним посетиоцима.

 

Пројектни партнери

- Искрива, институт за развој локалних потенцијала

- Arctur Ltd.

- Opština Velika Polana

- West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd.

- CROST Regional Development Nonprofit Ltd.

- Turistička zajednica  međimurske Županije

- Osiječko-Baranjska Županija

- Udruženje za zaštitu prirode i životne sredine Zeleni Osijek

- Koprivničko-Križevačka Županija

- Varaždinska Županija

- Trail Angels GmbH

- 8 Gradova

- Opština Apatin

- Grad Sombor

Pridruženi partneri

- Ministarstvo turizma R Hrvatske

- Centar za razvoj aktivnog i eko turizma, Mađarska

- World Wide Fund for Nature Austria - WWF Austria

- Zala Okrug, Mađarska

- Somogy Okrug, Mađarska

- Baranya Okrug, Mađarska

- Turistika zajednica Virovitičko-podravske Županije

- Turistička zajednica Osječko-Baranjske Županije

- Turistička zajednica Varaždinske Županije

- Javna ustanova Kopački rit park prirode

- Slovenačka nacionalna komisija za UNESCO

- Slovenačka turistička organizacija

- Turistička zajednica Slovenije

- Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH

- Туристичка заједница Централна Подравина.

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

 

Responsible Green Destination Amazon of Europe

projekat je sufinansiran kroz Dunavski transnacionalni program Evropske unije (ERDF i IPA fondovi). Projekat je započeo 1. jula 2020. i traje do 31. decembra 2022. Ukupni budžet  projekta je 2.195.000,00 €, подељен између 12 пуноправних партнера.

 

Contact: Urška Dolinar, project manager, Iskriva, Institute for Development of Local Potentials, urska.dolinar@iskriva.net

               Renata Kuruc, projektni i finansijski menadžer i koordinator projektnog tima ispred opštine Apatin renata.kuruc@apatin.rs

 

Project website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/amazing-aoe