РЕКОНСТРУИСАНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У СОНТИ

18.06.2020.

Фабрика за прераду воде типа „Culligan“  у насељеном месту Сонта пуштена је у рад 1983. године, као прва фабрика оваквог типа у тадашњој Југославији. Прва ревитализација фабрике извршена је 2003. године, а доградња са уградњом уређаја за производњу натријум хипохлорита извршена је 2009. године.

2018. године примећени су први проблеми у раду фабрике за прераду воде те је планирана реконструкција минералних филтера, филтера са активним угљем, црпне станице, као и ревитализација уређаја за производњу натријум хипохлорита. За поменуте радове израђена је пројектно техничка документација и исходовано одобрење за извођење у септембру 2019. године. По расписивању конкурса од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, те извршене пријаве за доделу средстава, а која су накнадно одобрена, закључен је уговор о додели бесповртних срестава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини 06.12.2019. године у Новом Саду. У реализацији овог пројекта уложен су заједничка средства у износу од 19.900.000 без пдв-а од којих је 80% учешће Покрајинског секретаријата, а 20% учешће локалне самоуправе општине Апатин.

Реконструкција фабрике у Сонти је обухватила санацију минералних филтера – заменом комплетне испуне, као и замену испуне филтера са активним угљем са заменом пратеће опреме на филтерима, реконструкцију црпне станице уградњом 2 нове фреквентно регулисане центригугалне пумпе капацитета 33 л/сек, ревитализацију INSITU хлороген технолошке опреме за производњу натријум хипохлорита – неопходне за рад минералних филтера, као и за корективну дезинфекцију воде за пиће, проширење постојеће шахте за потребе уградње новог електромагнетног мерача протока DN150 за праћење дистрибуције воде.

Радови су завршени 03.06.2020. године са пуштањем у пробни рад и праћењем рада система. Реализацијом заједничког пројекта реконструкције фабрике воде у Сонти, створени су услови за дугорочно несметано снабдевање хигијенски исправном водом за пиће грађана насељеног места Сонта.

Сонту је данас поподне посетио Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић са својим сарадницима и том приликом у пратњи председника општине Апатин Милана Шкрбића и његових сарадника обишао реконструисану фабрику воде.

Са задовољством могу да кажем да смо овај пројекат успешно реализовали на основу потписаног уговора од прошле године са општином Апатин. Укупна вредност је око 20 милиона динара, где је Покрајински секретаријат учествовао са 80% и драго ми је да смо ово изузетно битно питање за квалитетно водоснабдевање свих житеља Сонте успешно решили. Прошле године смо такође потписали уговор са општином Апатин за реконструкцију постројења за прераду воде у Апатину који је такође успешно завршен и његова вредност је била око 25 милиона динара. Оно што желим да најавим је уговор који смо потписали у априлу ове године који се тиче изградње новог бунара у Апатину који ће значајно допринети стабилном водоснабдевању. Када сумирам резултате у претходном периоду, са задовољством могу рећи да смо заједно уложили преко 100 милиона динара у водоснабдевање на територији општине Апатин, а ако саберемо све заједничке инвестиције са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство које је спровела општина Апатин, долазимо до цифре од преко 350 милиона динара где бих да похвалим председника Шкрбића и његове сараднике који су приприли уредно документацију за све конкурсе за које су аплицирали како би подигли квалитет живота у својој општини. – рекао је Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић

Хвала пре свега господину Радојевићу што је издвоји време да нас посети и обиђе постројење за прераду воде у Сонти. Наша сарадња је била одлична у претходне четири године и надам се да ће тако бити и у наредном периоду. Тренутно решавамо проблем са бунаром који је спомињао и Покрајински секретар и са њим бисмо решили потенцијалне проблеме који би могли имати да нисмо ушли на време у овај поступак. – рекао је председник општине Апатин Милан Шкрбић

ГАЛЕРИЈА