ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ И САМОЗАПОШЉАВАЊУ КРОЗ ПРОЈЕКТЕ ОПШТИНЕ АПАТИН И НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

29.05.2019.

Национална служба за запошљавање и општина Апатин данас су расписали јавне позиве незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години, као и јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. на територији општине Апатин.

Текст јавног позиа са захтевом и бизнис планом се може преузети на сајту општине Апатин у делу конкурси, а тим поводом, медијима се данас обратила заменица председника општине Апатин Дубравка Кораћ.

За конкурс који се односи на самозапошљавање обезбеђена су средства од два милиона динара кроз која желимо да помогнемо да десетак људи започне свој приватан бизнис на територији наше општине. Отприлике је десет лица остало испод границе прошле године када је Национална служба за запошљавање делила средства, те нам је циљ да ове године сви који испуњавају услове, добију тражена средства. – рекла је заменица председника општине Апатин.

За другу меру која се тиче запошљавања теже запошљивих лица, Дубравка Кораћ је нагласила да су обезбеђена средства од 150.000,00 динара по једном новоотвореном радном месту. Критерију је ове године олакшан у смислу да теже запошљива лица, у која спадају млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година који имају статус вишка запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља, не морају да имају више и високо образовање, већ их је могуће запослити и са средњом школом и добити тражена средства.

Јавни позив траје од 29. маја до 17. јуна ове године.