ОСНАЖЕНЕ КА ЗАПОСЛЕЊУ

01.11.2019.

Званичним потписивањем уговора о гранту 3. септембра 2019. године, почела је реализација 36 пројеката у оквиру грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома - оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска унија. Ова грант шема подржава пројекте који за свој циљ првенствено имају јачање и оснаживање положаја ромске популације у локалним заједницама.

Општини Апатин, у сарадњи са Удружењем грађана Бреза из Апатина, одобрен је пројектни предлог под називом „ОСНАЖЕНЕ КА ЗАПОСЛЕЊУ - подршка Ромкињама у Општини Апатин за лакши приступ тржишту рада“. Општина Апатин има вишегодишњу сарадњу са Удружењем грађана Бреза у спровођењу програма психосоцијалне подршке и оснаживања друштвено рањивих група становништва.

Општи циљ овог пројекта, који ће трајати следећих 9 месеци, јесте унапређење социјалног и економског положаја жена ромске националности у општини Апатин кроз развој њихових капацитета за улазак на тржиште рада. Обука и психосоцијална подршка биће организована за 30 жена, садржаће и практичне делове, као и подршку у виду јачања самопоуздања кроз женске сесије. Поред тога, заинтересоване Ромкиње ће на крају бити обучене за обављање послова геронтодомаћице, чиме ће се отворити могућности за њихово запошљавање и побољшање материјалног положаја.

Сматрамо да ћемо оснаживањем Ромкиња кроз обуке и психосоцијалну подршку, али и кроз информативно едукативну кампању усмерену како на њих, тако и на јавни, пословни и цивилни сектор, допринети да се оне препознају као активан део наше локалне заједнице.

За сва додатна питања и информације стојимо на располагању путем имејл адреса  apatin.euinkluzija@yahoo.com ;  info@soapatin.org  или позивом на број 025/772-122 (општина Апатин) ; 064 228 1425 (Бурсаћ Душко - Удружење грађана Бреза)