ОПШТИНИ АПАТИН 27 МИЛИОНА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

16.04.2019.

У петак 12.4.2019. године Председник Општине Апатин Милан Шкрбић потписао је 5 уговора о суфинансирању радова из области пољопривреде у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду.

Том приликом потписани су следећи Уговори:

- Суфинансирање наставка радова на комасацији у КО Купусина, где укупна вредност радова износи  15.565.456,80 динара од тога Покрајина финансира 6.485.607,00 динара (50% без ПДВ-а) а Општина Апатин финансира 9.079.849,80 динара (50% и целокупан ПДВ)

- Суфинансирање наставка радова на комасацији у КО Сонта, где укупна вредност радова износи  36.000.000,00 динара од тога Покрајина финансира 15.000.000,00 динара (50% без ПДВ-а) а Општина Апатин финансира 21.000.000,00 динара (50% и целокупан ПДВ)

- Суфинансирање радова на чишћењу каналске мреже у функцији одводњавања, где укупна вредност радова износи  11.000.000,00 динара од тога Покрајина финансира 3.666.650,00 динара (40% без ПДВ-а) а Општина Апатин финансира 7.333.350,00 динара (60% и целокупан ПДВ)

- Опремање пољочуварске службе, где је укупна вредност опреме која се набавља 2.242.085,21 динара од тога Покрајина финансира 934.202,17 динара (50% без ПДВ-а) а Општина Апатин финансира 1.307.883,04 динара (50% и целокупан ПДВ)

- Суфинансирање радова на уклањању дивљих депонија, где укупна вредност радова износи  2.000.000,00 динара од тога Покрајина финансира 1.000.000,00 динара (50%) док Општина финансира 1.000.000,00 динара (50% )

Укупна добијена средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за реализацију наведених пројеката износи 27.086.459,17 динара док је учешће Општине Апатин 39.721.082,84 динара.