ОДРЖАНА РАДНА ОБУКА ИСЕМ – ЦИЉ УШТЕДА НА УТРОШКУ ЕНЕРГЕНАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

22.07.2019.

Радна обука за ИСЕМ одржана је 16.07. у рачунарској сали Техничке школе са домом ученика у Апатину. Организатори обуке су били испред општине Апатин енергетски менаџер Недељко Шарац и др Драган Урошевић (УНДП) са сарадницима. Обука је била радна, јер ИСЕМ база сада функционише па су корисници могли директно да јој приступају што је велики помак за успостављање система енергетског менаџметна у општини Апатин.

Обука је важна да би се формирала комплетна реална слика о утрошку енергената на подручју општине Апатин у јавном сектору на основу чега се могу предузети мере помоћу којих би се оствариле уштеде на утошку енергената у јавном сектору.