ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦА СО АПАТИН

27.12.2019.

Седница је започела разматрањем и усвајањем извештаја мандатно-имунитетске комисије, те је након престанка мандата одборника Илије Бурсаћа именован нови одборник са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, Вељко Балаћ.

Седницу је обележило усвајање буџета општине Апатин за 2020. годину у ком су се између осталог налазе и пројекти које су грађани предлагали током анкете „Реформе пореза на имовину“. Тако се у следећој години планира изградња зелене пијаце у Сонти, реконструкција улице Вук Караџић у Пригревици и Сомборског пута у Купусини, те реконструкција бициклистичке стазе у Димитрија Туцовића. Поред свега наведеног, средства су планирана и за изградњу великог дечијег игралишта у Блоку 112. 

Одборници су усвојили кадровски план општинске Управе и Правобранилаштва општине за 2020. годину, као и предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Апатин за 2019. годину.

У наставку седнице усвојен је Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању  у закуп пословних просторија, а наредним тачкама и програм пословања за 2020. годину и посебни програми за коришћење средстава из субвенција за 2020 годину ЈКП „Наш дом“ Апатин, за ЈП за управљање путничким пристаништем и марином Апатин, као и Правилник о организацији и систематизацији радних места Туристичке организације Апатин. 

Крај седнице су обележила усвајања предлога решења о разрешењу и именовању члана Савета за образовање, културу и спорт, председника и члана Кадровско-административне комисије, али и разрешењу Мирка Медића и именовању Милке Никшић за вд директора Установе за стручно оспособљавање одраслих.