ОДРЖАНА 31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

31.05.2019.

Седница је започела усвајањем записника са претходне седнице, након чега је усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2019. годину као и Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја наше општине за текућу годину. 

У наставку седнице усвојен је годишњи Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2018.годину, као и годишњи план рада штаба 2019.годину.

Крај седнице је обележио кадровску измену у стаутарно-правној комисији.