ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СО АПАТИН

11.10.2018.

У великој сали СО одржана је 25. по реду седница Скупштине општине Апатин. Након што је утврђено присуство од укупно 25 одборника, установљено је да су створени услови за рад и пуноважно одлучивање Скупштине.

Дневни ред од укупно 43 тачке већином гласова је усвојен, као и записник са претходне седнице СО Апатин.

Вања Кокић поднела је оставку на место члана Општинског већа, те је самим тим и разрешена поменуте функције. Скупштина је за чланове Бирачког одбора за спровођење тајног гласања одредила Нику Петровић, као председницу, и чланове Мирка Цветићанина и Милеву Бабић.

Анђелка Мартиновић из Апатина предложена је за новог члана ОВ општине Апатин. те је уследило тајно гласање.

Већином гласова одборника, укупно 23, Анђелка Мартиновић постала је нови члан Општинског већа општине Апатин. 

Заменица секретара Скупштине општине Апатин поднела је оставку, те јој је, самим тим, престала функција. 

Буџет је тачка по којој увек има највише расправе. На дневном реду је био предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину. Одлука је донета, већином гласова, и нико није имао примедбе.

Разматрање предлога Друге измене Кадровског плана Општинске управе општине Апатин и Правобранилаштава општине Апатин такође је усвојено, а чиме је број намештеника смањен са девет на осам. 

У наставку седнице већином гласова је изгласан и извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину, за период јануар – јун 2018. године.  

Скупштина је донела одлуку о висини економске цене и утврдила цену услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин. 

На 25. седници СО Апатин разматран је и већином гласова усвојен уговора о преносу враћања оснивачког удела огранку Оџаци у доо Слободној зони Апатин, а одмах потом изгласан је и правилник о раду доо Слободна зона Апатин.

Одборници су донели одлуку о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са општинама у сливу – горњег тока Дунава – Бачки Водотоци. 

У наставку седнице, изгласан је Правилник о систематизацији радних места Месне заједнице Свилојево, којег је донео Савет Месне заједнице дана 29. августа 2018.године, а такође и извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за радну 2017./18. годину, као и годишњи план рада за школску 2018./2019. годину.

Одборници су на 25. седници СО Апатин донели предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у КО Сонта, као и предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта и преносу у јавну својину Јајић Маре из Апатина. 

Због истека мандата, предложене су промене у школским одборима. У складу са тим, на седници су  именовани чланови Школског одбора Гимназије „Никола тесла“Апатин, Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе Апатин, Техничке школе са домом ученика Апатин, Основне школе „Жарко Зрењанин“ Апатин, Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта, Основне школе “Јожеф Атила“ Купусина, Основне школе “Киш Ференц“ Свилојево и Основне музичке школе „Стеван Христић“ Апатин. 

Након краће паузе, Скупштина општине Апатин донела је предлог Решења о разрешењу, као и именовању новог члана Школског одбора Основне школе “Младост“ Пригревица.

На данашњој седници разрешена је и именована нова Комисија за доделу Новембарских награда, а такође је разрешен и именован нови директор Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин. Бранки Вејин истекао је мандат, те ју је Скупштина поново именовала на место директора библиотеке.

До краја седнице разрешени су и именовани нови председник, заменик председника и чланови стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; као и председник, заменик председника и члан Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Такође, разрешени су и именовани нови члан Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“Апатин, чланови Комисије за родну равноправност, председник Савета за буџет и финансије, као и председник и члан Управног одбора Дома здравља Апатин.

Седница је завршена доношењем решења о разрешењу заступника члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Апатин“ у Апатину.

 

Извор: www.025info.rs