ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ

21.01.2020.

У петак, 24. јануара 2020. године, са почетком у 17,00 часова у великој сали Скупштине општине Апатин, биће потписивање уговора о стипендирању са студентима који су на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-1/2019-IV/03 од 08.01.2020. године, а на основу конкурса објављеног дана 11.12.2019. године, остварили право на стипендију општине Апатин.

Приликом потписивања уговора мора се доставити тачан број текућег рачуна, као и назив банке код које ће бити извршена исплата стипендије од стране општине Апатин.