НАРЕДНИХ ДАНА И АВИО ТРЕТМАН ЛАРВИ КОМАРАЦА

06.07.2020.

На основу уговора са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, предузеће „Еко-сан плус“д.о.о, Београда ће се у периоду од 07.07. до 18.07.2020. године од 7 часова извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине.

Третман ће се вршити из авиона препаратом VectoBac WG који није опасан за пчеле, а локације које ће бити третиране су Дунав са Специјалним резерватом природе "Горње Подунавље" III зона заштите, Викенд Насеље, Вагони, Дунавац, Бродоградилиште, Буџак, Мотел-рукавци, Харчаш, Влајковац, Канал ДТД на стаништима приобаља река, изливи река, канали, језера и баре у укупној површини од 450 ха.