НАПРАВЉЕН ПРВИ КОРАК КА РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ПРИГРЕВИЦИ

16.10.2020.

Изградња канализационе мреже у Пригревици је започела 2005. године, да би се са изградњом стало након 5 година. Инвеститор на изградњи је била Месна заједница Пригревица која је и прикупљала техничку документацију. Данас, 10 година од прекида радова, са представницима општинске управе Апатин о наставку радова на канализационој мрежи у Пригревици, разговарао је директор Војводинапројекта а. д. Матија Стипић, који ради као одговорни пројектант на извођењу хидротехничких инсталација.

У то време је одабрана нископритисна канализациона мрежа као решење и на бази тога је расписан тендер и направљена мрежа. У насељу има око 1,5 км гравитационе канализације и негде око 28 км нископритисне канализације. Канализација је пречника од 63 до 110 мм и треба рећи да је ток у тим цевима под притиском за разлику од гравитационе канализације. Постоје решења која могу бити примењива у равничарским пределима и на томе ћемо радити у наредном како би се наставило са изградњом канализационе мреже у Пригревици. – рекао је Стипић

Проблем фекалне канализације у Пригревици тренутно је један од  највећих комуналних проблема у нашој општини. С обзиром на многе недоумице о раније изведеним радовима на фекалној канализацији, употребљивости и квалитету мреже, ступили смо у контакт са најеминентнијим стручњацима за пројектовање у земљи и замолили их да нам дају препоруку за даље кораке. Циљ је да Пригревица у наредних 5 година добије функционалну канализациону мрежу, јер је тренутни начин третмана отпада за грађане прескуп и неефикасан, а такође представља еколошки ризик. – рекла је председница општине Апатин Дубравка Кораћ

Први корак у наставку изградње мреже јесте да се изврши тестирање постојеће мреже, за коју никад није добијена употребна дозвола,  након чега ће се донети одлука о даљим активностима.