КРОЗ ЕУ ПРОЈЕКАТ ДО 16 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

16.03.2020.

Општина Апатин као носилац пројекта је у сарадњи са апатинским Домом за старе и пензионере кроз пројекат Социо-економска укљученост Рома и других рањивих група кроз развој иновативних услуга социјалне заштите - „Иновативна инклузија“ преко Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) обезбедила 44.883,00 еура бесповратних средстава захваљујући којима ће кроз пројекат бити обучено 25, а запослено 16 лица.

Предложени модел ће заправо омогућити друштвено и економско укључивање припадника ромске заједнице, повратника и других рањивих категорија кроз њихово образовање и запошљавање у сектору геронтологије / геријатрије. Развојем иновативних услуга социјалне заштите, које ће Роми пружати старијим особама оболелим од деменције, постиже се мултипликативни ефекат: запошљавање становништва са ниским степеном запошљивости и одговорна реакција на повећану потражњу на тржишту рада у геронтолошком сектору, а самим тим и подизање квалитета живота корисника услуга социјалне заштите. У том циљу формирано је мултилатерално партнерство које се састоји од локалне самоуправе и институције социјалне заштите, што је неопходно за спровођење свих планираних активности на пројекту. Важно је напоменути да ће се поред пружања ових услуга, претходна обука спроводити у складу са програмом на основу испитивања потреба крајњих корисника, као и на процени компетенције и вештина будућих пружалаца услуга.

Заинтересована лица ромске националности, која желе да се укључе у пројекат и прођу обуку  на крају које ће добити сертификат и могућност сталног запослења, могу да се информишу о свему и поднесу пријаву у среду 18.03. у периоду од 15 до 17 сати у Дому културе у ромском насељу.