550 НОВИХ СТАБАЛА У АКЦИЈИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА АПАТИНА

28.11.2019.

ЈКП „Наш дом“ Апатин је у сарадњи са јавним предузећем ,,Србијашуме’’ и уз подршку Града Сомбора, започео акцију озелењавања Апатина, у којој ће бити посађено 400 садница лишћара и 150 садница четинара.

У овој фази садње са предвиђених 550 садница, озелениће се паркови, „блоковски“ делови града, као и гробље. Тренутно је у току сађење садница Јасена, којима се врши формирање ветрозаштитног појаса на локацији градског гробља у Апатину.