Стална радна тела

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТЕЛА

САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

1. МИЛАН ЛАКОВИЋ

2. МИЛОШ ЂЕРИЋ

3. ЗОРА МАЈСТОРОВИЋ

4. МИЛИЦА ВУЈИЧИЋ

5. ВАЊА КОКИЋ

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПУТНИУ ДЕЛАТНОСТ

6. МАЈА КУРИЏА

7. МИЛАНА ОРЛИЋ ТАДИЋ

8. СВЕТО БАЈИЋ

9. ХОДОВАЊ АТИЛА

10. ДАМИР ШКРБИЋ

САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРУ И СПОРТ

11. ШАНДОР ЧИКОШ

12. ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ

13. ЗДРАВКОВИЋ НАДА

14. ВОЈИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

15. БОЈАН ТОМАШЕВИЋ

САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

16. ДР БРУНО УРБАНОВСКИ

17. ДР МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ

18. ДР ИВАНА ЈЕЛИЋ

19. ДР ЂУРАЂ БЕОКОВИЋ

20. МИРЈАНА МИЛИНОВИЋ

СТАТУТАРНО-ПРАВНА КОМИСИЈА

21. МИЛАН МАРКОВИЋ

22. СТАНКА РАЂЕНОВИЋ

23. РАДОЈКА РАЈAЧИЋ

24. ИГОР ГРУБИЋ

25. ВЛАДО ОВУКА

КАДРОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА

26. ИЛИЈА БУРСАЋ

27. СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ

28. ДЕЈАНА РАДОЈИЧИЋ

29. ДАВИД НАЂ

30. НИКОЛА ПУАЧА

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА

31. БОРО БУЛАТ

32. МИЛАН МАЛБАША

33. ВЕЉКО БАЛАЋ

34. ДАНЕ ДУКИЋ

35. АЛЕКСАНДРА БОКАН

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

36. НЕДЕЉКО ДОШЕН

37. ИВАНА БУРСАЋ

38. СЛАВЕН КОВАЧ

39. ИГОР НАРАНЏИЋ

40. ЗОРА ЈОВАНОВИЋ