Функционери

 

 

Функција Председник Општине
Име Презиме Дубравка Кораћ
Година и место рођења 07.12.1988. Сомбор
Школа Филозофски факултет
Стручна спрема VII степен, дипломирани психолог - мастер
Радно искуство 10 година
Контакт 025 /773-212
Функција Заменик председника општине
Име Презиме Радован Ђукић
Година и место рођења 24.07.1994. у Сомбору
Школа Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду - мастер
Стручна спрема
Радно искуство
Контакт 025/773-212
Функција Председник СО Апатин
Име Презиме Милан Шкрбић
Година и место рођења 12.02.1960. Сомбор
Школа Виша економска школа
Стручна спрема VI степен - Економиста
Радно искуство 24 године у комерцијали и привреди
Контакт 025/772-122
Функција Заменик председника СО Апатин
Име Презиме Бранка Бајић
Година и место рођења 10.05.1976. у Апатину
Школа Висока здравствена школа струковних студаја-смер струковна медицинска сестра завршила 2011. године,а након тога и Специјалистичке струковне студије
Стручна спрема VII - Специјалиста-струковна медицинска сестра на смеру Клиничка нега.
Радно искуство 20 година
Контакт 025/772-122
Функција Секретар СО Апатин
Име Презиме Марко Ђумић
Година и место рођења 14.03.1987. Сомбор
Школа Правни факултет
Стручна спрема VII степен - мастер правник
Радно искуство 3 године
Контакт 025/772-122
Функција Јавни правобранилац
Име Презиме Бранко Војводић
Година и место рођења 10.03.1959. Апатин
Школа Правни факултет
Стручна спрема VII степен - дипломирани правник
Радно искуство 25 година
Контакт 025/772-122