ПОМЕРА СЕ ЗА СЛЕДЕЋИ ПЕТАК ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ

14.12.2021.

Због бројних позива студената током јучерашњег дана, након што је објављен термин за потписивање уговора о стипендирању, одлучено је да се у интересу свих одреди нови датум. Наиме, узевши у обзир испитни рок и бројне колоквијуме на које су се наши студенти позивали да имају током ове и предстојеће недеље, одлучили смо се да нови термин за потписивање буде петак 24.12.2021.

Дакле, у петак, 24. децембра 2021. године, у 19,00 часова у великој сали Општинског културног центра у Апатину, Трг Николе Тесле 12, биће потписивање уговора о стипендирању са студентима који су на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-100/2021-IV/03 од 03.12.2021. године, а на основу конкурса објављеног дана 10.11.2021. године, остварили право на стипендију општине Апатин.

Приликом потписивања уговора мора се доставити тачан број текућег рачуна, као и назив банке код које ће бити извршена исплата стипендије од стране општине Апатин.

Сви студенти који су остварили право на студентску стипендију на основу Oдлуке о додели стипендија број 67-100/2021-IV/03 од 03.12.2021. године, морају присуствовати склапању уговора о стипендирању и исти ће да потпишу лично.