ОДРЖАН САСТАНАK ПОВОДОМ СИТУАЦИЈЕ НА РИБОЛОВНИМ ТЕРЕНИМА У ОПШТИНИ АПАТИН

08.04.2021.

У згради општине Апатин одржан је састанак представника општинске управе Апатин и представника Јавног предузећа „Војводинашуме“. Главни повод састанка су односи између привредних рибара и спортских риболоваца, који су протеклих седмица актуелна тема у Апатину али и широј околини. Председница општине Апатин Дубравка Kораћ и директор Туристичке организације Апатин Немања Јовић пренели су разлоге незадовољства спортских риболоваца из различитих риболовачких удружења Апатина, Сомбора, Врбаса, Kуле, Црвенке и других места, као и бенефите које општина има од риболовног туризма и жељу за даљим развојем овог туристичког производа.

Директор Јавног предузећа „Војводинашуме“ Роланд Kокаи, као и директор Шумског газдинства „Сомбор“ Срђан Пеурача, су изразили максималну вољу да се односи свих заинтересованих страна уреде и ради тога предложили нову серију састанака који би се већ наредне седмице одржали у Апатину а где би се договори водили између представника општинске управе, представника ЈП „Војводинашуме“ задужених за сектор лова и риболова, који су управљачи риболовног подручја, представника риболовачких удружења и привредних риболоваца са важећим дозволама.

На овај начан би се сачинила платформа за даље конкретне кораке који би заштитили рибљи фонд Специјалног резервата природе Горње подунавље, што је општи и заједнички интерес свих заинтересованих страна.