ДО КРАЈА НЕДЕЉЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

01.08.2022.

Половином јула општина је расписала jaвни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за припрему потрошне топле воде.

Текст конкурса и потребна документација се налазе на сајту општине Апатин, а више информација се могу добити путем телефона 772-122 локал 541 или лично у згради општине Апатин у канцеларији број 33.

Конкурс траје до 05.08. те је петак ове недеље последњи дан за пријаву на исти.