Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације

Време трајања конкурса:

28.09.2017. - До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Развојни фонд Војводине

Обавештавамо Вас да је Надзорни одбор Развојног фонда дана 28.09.2017. усвојио нови конкурс намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације.

 

 Посебно издвајамо следеће услове:

  1. Подношење захтева без накнаде за обраду
  2. Каматна стопа 1,5 % на годишњем нивоу
  3. Могућност ручне залоге на новокупљену погонску механизацију
  4. Без учешћа код куповине прикључних пољопривредних машина
  5. Рок отплате 5 година у који је урачунат грејс период од 6 месеци
  6. Отплата у полугодишњим ануитетима

 

Развојни фонд и даље има отворене конкурсе за правна лица и предузетнике И за регистрована пољопривредна газдинства.

 

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: кредитно@рфапв.рс или телефонским путем на број: 021/454-334