Локална пореска администрација

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА

Од 07.07.2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,00%.

Од 11.02.2016. године референтна каматна стопа на годишњем нивоу износи 4,25%.