Конкурс за доделу смештаја и исхране ученика средњих школа у Дому ученика Апатин

Време трајања конкурса:

01.09.2022. - 15.09.2022.

Конкурс расписује:

Општина Апатин