20 МИЛИОНА ОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА ФАБРИКЕ ВОДЕ

04.06.2019.

Општина Апатин је путем конкурса код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбедила непуних 20 милиона динара како би се сервисиала фабрика за производњу пијаће воде. Тим поводом, данас су за апатинске медије говорили председник општине Апатин Милан Шкрбић и директор ЈКП „Наш дом“ Апатин Небојша Смиљанић.

У питању је још један у низу конкурса где смо „прошли“ и добили бесповратна средства код овог секретаријата. Општина Апатин има још спремљених пројеката, а многе и са грађевинском дозволом са којима чека на расписивање конкурса на покрајинском и републичком нивоу како би се обезбедила средства за нашу општину. Подсетићу да смо уназад пар месеци добили средства за реконструкцију пристана, затим средства за израду извођачког пројекта за главни пречистач вода, реконструкцију пута Мотел-Вагони, 25 милиона за замену расвете у Пригревици, а у наредном периоду је план да се преко европског фонда и ромске организације обезбеде средства за реконструкцију пута од Хладњаче до депоније. – рекао је председник општине Апатин

I фаза изградње фабрике воде изворишта Апатин пуштена је у рад 1997. године – која подразумева 12 аутоматских филтера капацитета 120 л/сец на којима се вршила деферизација и деманганизација и делимично уклањање амонијака, за дезинфикционо средство је кориштен течни хлор. II фаза изградње фабрике воде завршена је 2008. године, која је подразумевала, реконструкцију I степена филтрације, доградња 6 биолошких филтера за отклањање амонијака и 4 филтера за отклањање мангана смештених у нову халу на изворишту водовода Апатин, као оксидационо средство уводи се чист кисеоник. 2015. године, дошло је до мањег поремећаја у раду I степена филтрације које је за последицу имало изношење дела испуне,као и недовољан капацитет за реактивацију филтерске испуне, те је било непходно извршити замену испуне и реконструкцију система хлорисања. Идејни пројекат реконструкције I степена филтрације подразумева замену филтерске испуне I степена филтрације на фабрици воде, као и  пескарење и антикорозивна заштита истих. Ради побољшања рада I степена филтрације радиће се и реконструкција технолошке опреме, односно појачавање капацитета производње натријум-хипохлорида ради ефикасније оксидације гвожђа издвојених на филтерерима и дезинфекције самих филтера, спречавање развоја гвожђевитих бактерија и реактивација активног филтерског слоја. – рекао је директор ЈКП „Наш дом“ Апатин Небојша Смиљанић

На основу израђеног пројекта Реконструкције постројења за прераду воде Апатин ( I степен филтрације). Средства су додељена, од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад учешћем на конкурсу, у висини од 19.973.002,50 динара, што представље 79,90% а корсиник средстава-буџет општина Апатин 5.024.497,50 динара што представља 20,10%. Тачно учешће покрајинског фонда и буџета општине ће бити утвђен по окончању поступка јавне набавке, по утврђеној сразмери.