УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗА МУШКАРЦЕ РОЂЕНЕ 2000. ГОДИНЕ И СТАРИЈЕ

08.01.2018.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези, Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола, рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.


Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта, односно лица рођена од 1988. до 1999. године, а која из било ког разлога нису уведена у евиденцију војних обавезника.


Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у Центру Министарства одбране Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства одбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 16. 01. 2018. до 28. 02. 2018. године и то: 


- У ЦМО Сомбор, сваког радног дана од 9 до 15 сати
- У општинској канцеларији Апатин, понедељком од 9 до 15 сати
- У општинској канцеларији Оџаци, уторком од 9 до 15 сати
- У општинској канцеларији Кула, средом од 9 до 15 сати.


Лица која се уводе у војну евиденцију треба да понесу личну карту на увид. Уколико не поседују личну карту, на увид треба да понесу другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу. 


Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско - конзуларном представништву Републике Србије.