РОК ЗА УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 14. ФЕБРУАР 2018.

08.02.2018.

Одсек за локалну пореску администраију општинске управе Апатин обавештава пореске обвезнике да је рок за уплату прве кварталне рате пореза на имовину и других локалних јавних прихода 14.02.2018. године.

Износ прве кварталне рате за 2018. годину је исти као и за четврти квартал 2017. године.