РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ ПОШТЕ, МЕЈЛА И ТЕЛЕФОНА; РОКОВИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПОМЕРЕНИ НАКОН ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

25.03.2020.

Испред штаба за ванредне ситуације општине Апатин, након јутрашњег састанка, медије је о актуелностима које су на снази информисао начелник општинске управе Мане Шкорић.

Подсећам грађане да је Влада Републике Србије након проглашења ванредног стања донела Закључак којим се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта. С тим у вези, на сајту општине Апатин је постављено саопштење у ком се види начин комуникације са општинском управом, а то је путем поште, мејл адреса и телефона. Захтеви се примају редовно, разлика је само што нема непосредног контакта са грађанима, а све у циљу спречавања ширења познатог вируса. – рекао је Шкорић

Начелник општинске управе је додао да се пријаве смртних случајева одвијају код матичара у општинској управи, али уз претходно најављивање путем телефона како би се на безбедан начин остварила комуникација између странке и матичара.

Влада Републике Србије донела је и Уредбу о управном поступку којим је дефинисано да странке које су у поступку не могу да трпе последице због пропуштања одређених рокова. Истом Уредбом је прописано да ти рокови почињу да теку тек након престанка ванредног стања у Републици Србији. – поручио је начелник општинске управе.

 

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА И МЕЈЛ АДРЕСЕ ОДЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Пријем захтева (Писарница)

Подношење свих захтева

025/772-122

локал 562

sasa.rapaic@apatin.rs

Одељење за привреду и финансије

772-122  локал 602

065/25-260-52

budzet@soapatin.org

Одсек за локалну пореску администрацију

772-122  локали                     531,525,509

065/25-260-54

lpa@soapatin.org

 

Одсек за рачуноводство и трезор

772-122, локал 617

065/25-260-56

budzet@soapatin.org

Одељење за привреду и развој

772-122, локал 686

069/25-260-17

biljana.desnica@soapatin.org

Одељење за општу управу, друштвене делатности

772-122, лок. 601 и 522

065/25-260-11

radniodnosi@soapatin.org

prevodilac@soapatin.org

Служба дечије заштите и заштите материнства

772-122, локал 621

radmila.pistinjat@soapatin.org

Матична служба

722-122, локал 619

gordana.djakovic@apatin.rs

Борачко инвалидска заштита, енергетски угрожен купац, бирачки списак

722-122, локал 517

borci@soapatin.org

Служба правне помоћи и избеглице

772-122, локал 620

nemanja.pavlovic@apatin.rs

Служба за лична стања грађана, социјалне заштите, образовања и спорта.

722-122. локал 622

dukicv@soapatin.org

Одељење за стамбено-комуналну делатност заштиту животне средине, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове

722-122, локал 651

065/25-260-40

urbanizam@soapatin.org

Одељење за инспекцијске послове

 

722-122, локал 644

065/25-260-21

065/25-260-24

ekoinsp@soapatin.org

 

 Правобранилаштво општине Апатин                           065/25260-14                        vojbra@gmail.com

                

Рад са странкама путем непосредног контакта биће настављен када се огласи престанак ванредног стања.

Бројеви телефона који ће бити доступни грађанима 0-24 су 772-444 и 772-122