ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ОБУЦИ ОТВОРЕН ДО 17.09.2017

11.09.2017.

Новосадски хуманитарни центар у периоду од 20. септембра до 31. октобра 2017. организује петодневне обуке за становнике општина Апатин и Кула који су заинтересовани за покретање сопственог посла. Предност у одабиру полазника обука биће дата младима од 15 до 30 годинастарости и особама женског пола, без обзира на старост. Најуспешнији полазници ће имати прилику да се, после обуке, са својом пословном идејом пријаве за бесповратна новчана средства намењена предузетницима.

Заинтересовани се могу пријавити за учешће на обукама из:

  1. Органске производње хране (петодневна обука о томе како се производи храна по органским принципима, шта све може да се производи на органски начин и који су предуслови потребни, који су основни принципи органске и био-производње, какав је законски оквир за бављење овим послом, и др.)

 

  1. Развоја локалног туризма (петодневна обука о покретању сопственог посла у области руралног туризма, еко-туризма, културног туризма, о производима сеоског туризма, храни и гастрономији, и др.)

 

  1. Пружања услуга помоћи у кући старим лицима (акредитована обука о покретању сопственог посла у области помоћи старим лицима, социјалној заштита старих, пружању услуга помоћи у кући и основне кућне неге, вештина комуникације са старим особама и др.).

Поред теоријске наставе, биће организована и посета неком од локалних предузетника који се успешно баве пословима везаним за тему обуке. 

Обука се организује у оквиру СЕЕД степ 2 програма (Подршка развоју образовања и запошљавања), који има за циљ да допринесе запошљавању, смањењу сиромаштва, родној равноправности и социо-економском развоју у региону. 

Учешће на обуци је БЕСПЛАТНО за полазнике; све трошкове покрива Новосадски хуманитарни центар.  

 

Како да се пријавите?

Заинтересовани треба да пошаљу испуњен пријавни образац (у прилогу овог позива) е-маилом на адресу: mira.nshc@gmail.com, или факсом на број: 021 / 423-021 021 / 423-024, или поштом на адресу:

 

Новосадски хуманитарни центар, Арсе Теодоровића 3, 21000 Нови Сад

(На коверти назначити: ПРИЈАВА ЗА СЕЕД ОБУКУ)


Рок за подношење пријава је 17. септембар 2017.

 

НСХЦ ће обавестити све подносиоце о резултатима одабира до краја септембра 2017.

 

За додатне информације, можете се обратити е-маилом на адресу: mira.nshc@gmail.com или позвати на телефон: 021/423-024, 021/423-021 или 069/25260-11 радним даном од 8ч до 16ч.

 

Пријавни формулар можете преузети овде.