ОСНОВАНА ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ОПШТИНЕ АПАТИН

08.09.2017.

На Оснивачкој скупштини Локалне акционе групе, одржане у сали Скупштине општине, учествовало је око педесетак представника цивилног, приватног и јавног сектора са подручја Апатин, Пригревице, Сонте, Свилојева и Купусине. Они су донели оснивачки акт ЛАГ-а, Статут, Пословник о раду,  изабрали Управни и Надзорни одбор, као и Евалуциону комисију ЛАГ-а.

За ЛАГ менаџера је изабрана Рената Куцур, а за председника Управног одбора Срђан Грбић.

 

ЛАГ менаџер Рената Куруц је истакла да је реч о непрофитној организацији чије је формирање као и израда стартегије будућег ангажовања почело још у мају и да се након ове оснивачке скупштине где су донета основна акта очекује за неколико дана и званична регистарција. У фокусу интересовања ЛАГ-а биће пољопривреда, мала привреда, туризам, ловни и риболовни, култура, образовање и све друге друге области осим инфраструктуре. 

Локална акциона група ће средства за своје задатке сакупљати из домаћих и европских фондова на основу пројеката са којима ће учествовати на конкурсима. 

 

Срђан Грбићпредседник Управног одбора ЛАГ-а је рекао да је израда стратегије при крају и да ће се у оквиру ње одвијати даље активности ове непрофитне организације. 

Из Локалне акционе групе позивају све људе који имају идеје или предлоге пројеката да се јаве у ЛАГ чије је привремено седиште у улици Жарка Зрењанина број 14