ОПШТИНА АПАТИН ПОТПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О ВЕЋОЈ ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И УПОТРЕБИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

01.12.2017.

Представници 29 општина у Србији потписали су Меморандум о разумевању са Програмом Уједињених  нација за развој како би побољшали енергетску ефикасност и искористили потенцијал локално расположиве биомасе. Реч је о локалним самоуправама које имају између 20 и 40 хиљада становника и које су изабране на основу Јавног позива објављеног у августу ове године, а међу којима је и Апатин.


Обраћајући се присутним представницима општина потписница Меморандума, Милош Бањац, помоћник министра рударства и енергетике истакао је да је током увођења Система енергетског менаџмента у Србији примећен недостатак капацитета код мањих општина.


Стелиана Недера, заменица сталне представнице УНДП-а у Србији, напоменула је да Министарство рударства и енергетике и УНДП заједнички спроводе два пројекта укупне вредности преко 45 милиона долара,  који имају за циљ да омогуће увођење система енергетског менаџмента и повећају удео биомасе у производњи енергије. Оба пројекта доприносе спровођењу Закона о ефикасном коришћењу енергије у делу који се односи на локалне самоуправе, и финансирају се средствима Глобалног фонда за животну средину и средствима УНДП. Она додаје да спровођењем ових активности заједнички доприносимо и остварењу глобалних циљева одрживог развоја и да ћемо тимским радом министарства, УНДП-а и локалних самоуправа допринети остварењу економских, друштвених и еколошких користи за локалне заједнице широм Србије.


Потписивањем Меморандума изабране општине сагласиле су се да израђују годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије за локалну самоуправу, затим програм енергетске ефикасности, као и да спроведу обуку корисника у објектима од јавног значаја који су у надлежности јединице локалне самоуправе за коришћење и унос података у Информациони систем за енергетски менаџмент. Локалне самоуправе су се такође обавезале да израде инвентар котловских постројења и да обезбеде услове за спровођење релевантних обука. Током 2017. и 2018. године, уз стручно-саветодавну и техничку помоћ консултаната које ће ангажовати УНДП, у 29 општина биће организоване обуке о финансирању пројеката производње енергије из биомасе на пољопривредним газдинствима, као и обуке о енергетским засадима.