ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА СО АПАТИН

29.12.2017.

На последњој седници у 2017. години одборници су разматрали 16 тачака дневног реда, а који је једногласно усвојен.


Након што је усвојен записник са претходне седнице, на дневном реду је предлог одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину.

Треће измене и допуне одлуке о буџету за 2017. годину већином гласова су усвојене. Следеће о чему су одборници донели одлуку је предлог буџета за 2018. године.

Након исцрпне расправе, буџет за идућу годину је усвојен, а предвиђен износ буџета је 1.033.522.204,00 динара.

Одборници су на 19. седници СО Апатин усвојили и предлог Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштава општине Апатин за 2018. годину, а тако]е је и донета одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Апатин за 2017. годину.
 

Након покретања ликвидације над Јавним предузећемза управљање путевима, планирање и урбанизам Апатин, одборници су већином гласова усвојили предлог одлуке о давању сагласности за закључење Анекса бр. 2. Уговора о отуђењу, грађевинског земљишта без накнаде ради изградње фабрике за дораду текстила и фарбаре,између општине Апатин и „Фласх срб“ доо Апатин.

На последњој седници СО Апатин донет је предлог о изменама и допунама правилника о категоризацији спортских организација у општини Апатин, а усвојене су и треће измене годишњег програма пословања Јавно комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2017. годину, као и програм пословања истог предузећа за 2018. годину.

На 19. седници СО Апатин разматран је и усвојен посебни програма за коришћење средстава из субвенција ЈКП „Наш дом“ Апатин за 2018. годину, а такође и програм пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином Апатин за 2018. годину.

Скупштински одборници изменили су решење о именовању Комисије за планове, да би на крају седнице  разрешили и именовал нове члана Управног одбора Дома здравља Апатин и Савет за здравље општине Апатин.