ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА СО АПАТИН

12.10.2017.

Скупштина је усвојила одлуку о максимином броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у општини Апатин за 2017. годину. Одлуку је предложило општинско веће на основу препоруке надлежног министарства, а тиче се смањења за 15 радних места и то 11 у општинској управи, 3 у ЈКП „Наш дом“ и један у „Марини“, а већ следећом тачком усвојен је предлог одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2017. Годину

У наставку седнице, усвојен је предлог решења о преносу земљишта без накнаде са општине Апатин на Републику Србију-лучко подручје. По закону лучка подручја морају бити у власништву државе како би се даље ушло у процедуру тражења оператера.

Утврђен је предлог одлуке o измени и допуни одлуке о правобранилаштву општине Апатин како би се посао правобраниоца могао обављати и у одсуству општинског правобраниоца. Од три предлога решења, усвојено је да се именује трочлана комисија која ће обављати послове правобранилаштва у одсуству јавног правобраниоца. Наредном тачком је усвојено да председник комисије буде Ника Петровић, а преостала два члана Драган Растовић и Недељко Вученовић.

На седници су усвојене измене које се тичу кадровских решења у школском одбора основне школе за посебно музичко васпитање и образовање „Стеван Христић” Апатин и надзорном одбору Општинског културног центра Апатин

Седница је завршена усвајањем измена годишњег програма пословања   Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2017 годину, као и првих измена посебног програма за коришћење средстава из субвенција за 2017. годину, као и за јавно предузеће за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, односно последњом тачком у којој је разматран  и усвојен извештаја о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за радну 2016/2017 годину, као и на план рада за школску 2017/2018 годину.