ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕРАТИЗАЦИЈИ (СУЗБИЈАЊУ ) ШТЕТНИХ ВРСТА ГЛОДАРА

05.10.2017.

 

На основу уговора о пружању услуга – услуге дератизације бр.404-14/2017-ив, на територији општине апатин извршиће се систематска дератизација.

Дератизација ће се извршити применом затрованих мамаца ( носач биљног порекла и атрактанти ) са активном материјом бромадиолон. Мамци ће се постављати на сва места која су уобичајена за појаву штетних глодара: подруми, шупе, чардаци, објекти за узгој стоке, помоћни објекти, котларнице итд. Мамци су штетни уколико се прогутају и отровни за фауну (животиње) .

Да би планирана акција имала што бољи успех и да би се избегле евентуалне нежељене последице треба урадити следеће:

  1. Одстранити из објеката и дворишта смеће а нарочито отпатке хране чиме се штетним глодарима ускраћује исхрана и повећава узимање затрованих мамаца.
  2. Током читавог периода трајања дератизације онемогућити малолетним лицима приступ местима на којима су изложени затровани мамци.
  3. Онемогућити домаћим животињама контакт са затрованим мамцима.
  4. Строго је забрањено дирање, премештање или одношење затрованих мамаца.
  5. Угинуле – отроване глодаре је забрањено нудити домаћим животињама као храну и уклањати на несавестан-неправилан начин због повећане опасности од ширења зооноза (болести које се преносе са животиња на људе) и секундарне интоксикације.
  6. Антидот за постављене мамце је : витамин к 1

Позивају се грађани да се придржавају предходно наведених упутстава јер ће за сваку штету, као и евентуалне последице по здравље сносити сваки појединац за себе, родитељи за децу и власници за животиње.

Излагање затрованих мамаца ће се извршити у периоду од ___05.10.2017.___________  до  _______________

Дератизацију спроводи предузеће  за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

 „циклонизација а.д. нови сад, приморска 76, телефон 021/6412-322